RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie ul. Warzywnicza 1, 84-240 Reda

 

2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:

 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane  osobowe:       

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody. 

 

5. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail rodo@hardbruk.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.     

 

7. Z uwagi na organizację działania i świadczenia usług, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

 

9. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:

 

10. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. w szczególności prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

11. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

12. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Hard Bruk Inwestycje Sp. z o. o.

NIP 5882403799 | REGON 222079811 | KRS 0000508471

Warzywnicza 1

84-240 Reda

Telefon

607 900 994

E-mail

biuro@hardbruk.pl

Transport

601 090 709

Formularz kontaktowy

Napisz do nas! Chętnie pomożemy!