PROW 2014-2020

 

Operacja „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn oraz zwiększenie zatrudnienia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Głównym założeniem operacji jest zwiększenie dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Celem operacji jest wzrost przychodów w przedsiębiorstwie poprzez zakup maszyn i zwiększenie zatrudnienia.

 

Operacja polegała na zakupie dwóch maszyn (minikoparki i zagęszczarki) przez przedsiębiorstwo Hard Bruk Inwestycje Sp. z o. o. działającą w branży budowalnej. W ramach operacji powstały dwa miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych (operator zagęszczarki, operator minikoparki). W wyniku poczynionych inwestycji i poprzez stworzenie nowych miejsc pracy wzrosły możliwości firmy na rynku w świadczeniu usług budowy budynków, zagospodarowaniu terenów wokół budynków.

 

 

 

Operacja pn. „Rozwijanie przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w sprzęt budowlany” mającą na celu wprowadzenie w ramach przedsiębiorstwa nowych technologii, wytwarzania usług budowlanych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i utworzenie miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, którawspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiejw ramach działania"Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Operacja polega na zakupie innowacyjnej minikoparki przez przedsiębiorstwo Hard Bruk Inwestycje Sp. z o.o. działającą w branży budowalnej. W ramach operacji powstaną dwa miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanych - pracownicy budowlani. Sprzęt będzie przechowywany na monitorowanym placu, w miejscu, w którym jest oddział spółki. Nie odbiega to od standardowych warunków przechowywania sprzętu budowlanego i nie zagraża zapewnieniu trwałości projektu w okresie związania z celem operacji. Dzięki zakupowi sprzętu zwiększą się obroty i przychody z prowadzonej działalności, a co za tym idzie spółka poprawi swoją pozycję konkurencyjną. W wyniku poczynionych inwestycji i poprzez stworzenie nowych miejsc pracy wzrosną możliwości firmy na rynku w świadczeniu usług budowy budynków, zagospodarowaniu terenów wokół budynków.

 

Wartość operacji:           

Wartość uzyskanego dofinansowania -  100 000,00 zł.

Hard Bruk Inwestycje Sp. z o. o.

NIP 5882403799 | REGON 222079811 | KRS 0000508471

Warzywnicza 1

84-240 Reda

Telefon

607 900 994

E-mail

biuro@hardbruk.pl

Transport

601 090 709

Formularz kontaktowy

Napisz do nas! Chętnie pomożemy!